Świetlicowy konkurs „Jaka to melodia, wiersz, bajka?”

Dnia 25 lutego 2019 r. odbył się Świetlicowy Konkurs „Jaka to melodia, wiersz, bajka?”. Uczestnikami tego wydarzenia byli reprezentanci drugich klas. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy na temat znanych bajek, baśni oraz wierszy. Następnie były zagadki muzyczne – Jaka to melodia? Dzieci musiały podać tytuł bajki, z której był prezentowany dany utwór. Ostatnią kategorią była rozsypanka puzzli na czas. Uczniowie mieli ułożyć puzzle i powiedzieć tytuł bajki. Podczas konkursu dzieci poradziły sobie wspaniałe.

Pierwsze miejsce – złoty puchar otrzymała klasa II c.

Drugie miejsce – srebrny puchar zdobyła klasa II b.

Trzecie miejsce – brązowy puchar wręczony został klasie II a.

Uczestnicy otrzymali puchary, pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Serdecznie Gratulujemy!!