Biblioteka

Biblioteka szkolna istnieje tak długo, jak budynek, w którym mieści się nasza szkoła  czyli od 1986r. Najpierw służyła uczniom SP nr 17, następnie ZSO nr 7, od roku szkolnego 1999/2000 Gimnazjum nr 7, a od roku szkolnego 2017/18 Szkole Podstawowej nr 39.

Biblioteka gromadzi różne typy dokumentów;

– książki ( lektury, literatura popularnonaukowa, literatura piękna, podręczniki i wydawnictwa metodyczne dla nauczycieli)

– czasopisma

– kasety video i płyty DVD z programami edukacyjnymi i adaptacjami lektur

– dokumenty szkolne

Głównymi celami biblioteki szkolnej są:

  1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł oraz samokształcenia.
  2. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
  3. Rozwijanie zainteresowań i kreatywności uczniów.

Biblioteka składa się z 2 pomieszczeń: wypożyczalni, z której książki można wypożyczać do domu oraz czytelni. W czytelni wyodrębniony jest księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu  w godzinach pracy biblioteki. Do dyspozycji czytelników są również czasopisma dla dzieci i młodzieży.

Od 2005 r. czytelnia dysponuje 4 stanowiskami komputerowymi, drukarką i kserokopiarką, zwanymi ICIM, współfinansowanymi przez EFS.

Śmiało możemy teraz przyznać rację Umberto Eco, który powiedział: „Jesteśmy świadkami niezwykłego zjawiska: z jednej strony biblioteka gości u siebie Internet, co widać w czytelniach, z drugiej – Internet jest gospodarzem biblioteki. W sieci znajdują się ogromne ilości informacji, całe archiwa historii łacińskiej”.

Ze stanowisk komputerowych korzystają uczniowie i nauczyciele. Ci pierwsi , za zgodą nauczyciela  bibliotekarza, tylko w celach edukacyjnych. Z księgozbioru mogą korzystać również rodzice, którym polecamy książki z zakresu wychowania czy terapii pedagogicznej.

Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom jako centrum informacji i aktywacji życia kulturalnego szkoły. Odbywają się w niej liczne konkursy, prezentacje, wystawy okolicznościowe czy spotkania z twórcami kultury.

Skip to content