Nauczyciele i dyrekcja

Dyrekcja

Dorota Białek-Sołtys
Edyta Tkaczewska

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej Nr 39
2022/2023

Oddział przedszkolny

Katarzyna Królikowska-Dziadowicz

Edukacja wczesnoszkolna

Joanna Łata
Alicja Sołtys
Katarzyna Wolak
Agnieszka Banasik
Anna Figiel
Aneta Palus
Agnieszka Żelichowska
Marta Oczkowska
Agnieszka Bałdyga-Nowakowska
Marta Jasińska
Katarzyna Orzechowska
Katarzyna Sideł
Katarzyna Zakrzewska

Język polski

Anna Kaleta
Magdalena Kasperek
Jowita Jabko
Dariusz Kajdan
Anna Mazurkiewicz
Agnieszka Karyś-Toszkow

Język angielski

Agnieszka Jagiełło
Marcin Mrówczyński
Sylwia Wolańska
Katarzyna Jarkowska
Justyna Stochmal

Język niemiecki

Małgorzata Kamińska-Woś
Barbara Radzewicz
Agnieszka Długosz-Rzepka

Historia / Wiedza o społeczeństwie

Anna Lesiak
Urszula Rakowska-Górnik
Iwona Kowalik

Matematyka

Monika Frąk
Iwona Kosztołowicz
Małgorzata Nawrot
Edyta Tkaczewska
Monika Kotwica

Anna Sikorska

Przyroda

Anna Pawelec

Biologia

Anna Kwiecień

Geografia

Anna Pawelec
Ewa Pałka-Łebek

Chemia

Magdalena Grądziel-Pedrycz

Fizyka

Monika Kotwica

Informatyka

Sławomir Połeć
Magdalena Grądziel-Pedrycz

Plastyka / Technika / Zajęcia artystyczne

Lidia Twardy

Muzyka / Zajęcia artystyczne

Dorota Pomorska

Wychowanie fizyczne

Ewa Gulewicz-Tofil
Agnieszka Merwart
Izabela Zasada
Paweł Grecak
Aleksander Litowski
Maciej Świt

Etyka

Kamila Guzy

Religia

Danuta Koperny
ks. Rafał Borecki
ks. Zbigniew Rapcia
ks. Paweł Samiczak

Biblioteka

Anna Pater
Iwona Kowalik

Pedagog

Elwira Borkowska

Michał Dłubak

Psycholog

Kamila Guzy

Nauczyciele specjaliści

Małgorzata Szostak
Kamila Guzy
Katarzyna Jarkowska
Aleksandra Jas
Agnieszka Karyś-Toszkow
Maria Wojtyna
Agnieszka Rogóyska
Sylwia Bordolińska
Patrycja Kołomańska 
Agnieszka Durma
Aleksandra Nawrocka
Emilia Olszewska

 

Skip to content