Nauczyciele i dyrekcja

Dyrekcja

Dorota Białek-Sołtys
Edyta Tkaczewska

 

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej Nr 39
2019/2020

Edukacja wczesnoszkolna

Alicja Sołtys
Monika Oworuszko
Ewa Tomczyk
Marta Jasińska
Aneta Palus
Joanna Łata
Agnieszka Żelichowska
Katarzyna Królikowska-Dziadowicz
Agnieszka Bałdyga-Nowakowska
Agnieszka Durma
Bernadetta Grębowiec
Katarzyna Sideł

Język polski

Anna Kaleta
Magdalena Kasperek
Anna Kozendra
Dariusz Kajdan
Anna Mazurkiewicz

Język angielski

Anna Chałońska
Agnieszka Jagiełło
Marcin Mrówczyński
Sylwia Wolańska
Katarzyna Jarkowska

Język niemiecki

Szymon Bródka
Agnieszka Długosz-Rzepka
Małgorzata Kamińska-Woś
Barbara Radzewicz

Historia / Wiedza o społeczeństwie

Anna Lesiak
Urszula Rakowska-Górnik

Matematyka

Monika Frąk
Iwona Kosztołowicz
Małgorzata Nawrot
Edyta Tkaczewska

Przyroda

Anna Pawelec

Biologia

Anna Kwiecień

Geografia

Anna Pawelec

Chemia

Paulina Borek

Fizyka

Monika Kotwica

Informatyka

Sławomir Połeć
Monika Frąk
Monika Kotwica

Plastyka / Technika / Zajęcia artystyczne

Lidia Twardy
Sławomir Połeć

Muzyka / Zajęcia artystyczne

Magdalena Osterczy

Wychowanie fizyczne

Ewa Gulewicz-Tofil
Agnieszka Merwart
Izabela Zasada
Paweł Grecak
Rafał Bernacki
Aleksander Litowski
Krzysztof Paluch
Dominik Żyła

Etyka

Kamila Guzy

Religia

Danuta Koperny
ks. Paweł Samiczak
ks. Zbigniew Rapcia
ks. Jarosław Stanoch

Biblioteka

Anna Pater
Iwona Kowalik

Pedagog

Elwira Borkowska

Nauczyciele specjaliści

Małgorzata Szostak
Kamila Guzy
Wioletta Chalik
Katarzyna Jarkowska
Anna Jagodzińska