Nauczyciele i dyrekcja

Dyrekcja

Dorota Białek-Sołtys
Edyta Tkaczewska

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej Nr 39
2021/2022

Oddział przedszkolny

Katarzyna Królikowska-Dziadowicz

Edukacja wczesnoszkolna

Joanna Łata
Alicja Sołtys
Katarzyna Wolak
Agnieszka Banasik
Anna Figiel
Aneta Palus
Agnieszka Żelichowska
Marta Oczkowska
Agnieszka Bałdyga-Nowakowska
Agnieszka Durma
Bernadetta Grębowiec
Katarzyna Sideł
Katarzyna Zakrzewska

Język polski

Anna Kaleta
Magdalena Kasperek
Anna Kozendra
Dariusz Kajdan
Anna Mazurkiewicz
Agnieszka Karyś-Toszkow

Język angielski

Agnieszka Jagiełło
Marcin Mrówczyński
Sylwia Wolańska
Katarzyna Jarkowska
Justyna Stochmal

Język niemiecki

Małgorzata Kamińska-Woś
Barbara Radzewicz
Agnieszka Długosz-Rzepka

Historia / Wiedza o społeczeństwie

Anna Lesiak
Urszula Rakowska-Górnik
Iwona Kowalik

Matematyka

Monika Frąk
Iwona Kosztołowicz
Małgorzata Nawrot
Edyta Tkaczewska
Monika Kotwica

Przyroda

Anna Pawelec

Biologia

Anna Kwiecień

Geografia

Anna Pawelec
Ewa Pałka-Łebek

Chemia

Magdalena Grądziel-Pedrycz

Fizyka

Monika Kotwica

Informatyka

Sławomir Połeć
Magdalena Grądziel-Pedrycz

Plastyka / Technika / Zajęcia artystyczne

Lidia Twardy

Muzyka / Zajęcia artystyczne

Dorota Pomorska

Wychowanie fizyczne

Ewa Gulewicz-Tofil
Agnieszka Merwart
Izabela Zasada
Paweł Grecak
Aleksander Litowski
Dominik Żyła

Etyka

Kamila Guzy

Religia

Danuta Koperny
ks. Rafał Borecki
ks. Zbigniew Rapcia
ks. Paweł Samiczak

Biblioteka

Anna Pater
Iwona Kowalik

Pedagog

Elwira Borkowska

Nauczyciele specjaliści

Małgorzata Szostak
Kamila Guzy
Wioletta Chalik
Katarzyna Jarkowska
Anna Jagodzińska
Aleksandra Jas
Agnieszka Karyś-Toszkow
Maria Wojtyna
Agnieszka Rogóyska

Skip to content