Nauczyciele i dyrekcja

Dyrekcja

Dorota Białek-Sołtys
Edyta Tkaczewska

 

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej Nr 39
2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna

Alicja Sołtys
Monika Oworuszko
Ewa Tomczyk
Marta Oczkowska
Marta Jasińska
Aneta Palus
Joanna Łata
Agnieszka Żelichowska

Język polski

Izabela Jamka
Anna Kaleta
Magdalena Kasperek
Anna Kozendra
Dariusz Kajdan
Anna Mazurkiewicz

Język angielski

Anna Chałońska
Agnieszka Jagiełło
Tomasz Grzyb
Maciej Miernik
Marcin Mrówczyński
Ewa Sadkowska
Małgorzata Synowiec

Język niemiecki

Szymon Bródka
Agnieszka Długosz-Rzepka
Małgorzata Kamińska-Woś
Sławomir Kołodziejski
Barbara Radzewicz

Historia / Wiedza o społeczeństwie

Anna Lesiak
Iwona Kowalik
Urszula Rakowska-Górnik
Piotr Socha
Marta Woś

Matematyka

Monika Frąk
Iwona Kosztołowicz
Edyta Mucharska
Małgorzata Nawrot
Małgorzata Rudnicka
Edyta Tkaczewska

Przyroda

Anna Wrona

Biologia

Anna Kwiecień
Agnieszka Rogóylska

Geografia

Anna Pawelec
Paweł Adach

Chemia

Magdalena Grądziel-Pedrycz

Fizyka

Monika Kotwica
Michał Kucharczyk

Informatyka

Paweł Adach
Michał Kucharczyk

Plastyka / Technika / Zajęcia artystyczne

Lidia Twardy
Sławomir Połeć

Muzyka / Zajęcia artystyczne

Dorota Pomorska

Wychowanie fizyczne

Ewa Gulewicz-Tofil
Agnieszka Merwart
Sylwia Dulny
Izabela Zasada
Paweł Grecak
Rafał Bernacki
Aleksander Litowski
Krzysztof Paluch
Dominik Żyła
Grzegorz Kożuchowski

Etyka

Kamila Guzy

Religia

Danuta Koperny
ks. Krzysztof Dziurzyński
ks. Paweł Samiczak
ks. Zbigniew Rapcia

Biblioteka

Anna Pater
Iwona Kowalik

Pedagog

Elwira Borkowska