Nauczyciele i dyrekcja

Dyrekcja

Dorota Białek-Sołtys
Edyta Tkaczewska

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej Nr 39
2019/2020

Edukacja wczesnoszkolna

Joanna Łata
Alicja Sołtys
Monika Oworuszko
Agnieszka Banasik
Anna Figiel
Aneta Palus
Agnieszka Żelichowska
Katarzyna Królikowska-Dziadowicz
Agnieszka Bałdyga-Nowakowska
Agnieszka Durma
Bernadetta Grębowiec
Katarzyna Sideł
Katarzyna Zakrzewska

Język polski

Anna Kaleta
Magdalena Kasperek
Anna Kozendra
Dariusz Kajdan
Anna Mazurkiewicz
Agnieszka Karyś-Toszkow

Język angielski

Agnieszka Jagiełło
Marcin Mrówczyński
Sylwia Wolańska
Katarzyna Jarkowska
Justyna Stochmal

Język niemiecki

Małgorzata Kamińska-Woś
Barbara Radzewicz
Agnieszka Długosz-Rzepka

Historia / Wiedza o społeczeństwie

Anna Lesiak
Urszula Rakowska-Górnik
Iwona Kowalik

Matematyka

Monika Frąk
Iwona Kosztołowicz
Małgorzata Nawrot
Edyta Tkaczewska
Magdalena Grądziel
Monika Kotwica

Przyroda

Anna Pawelec

Biologia

Anna Kwiecień

Geografia

Anna Pawelec

Chemia

Magdalena Grądziel

Fizyka

Monika Kotwica

Informatyka

Sławomir Połeć
Monika Frąk
Małgorzata Nawrot

Plastyka / Technika / Zajęcia artystyczne

Lidia Twardy

Muzyka / Zajęcia artystyczne

Dorota Pomorska

Wychowanie fizyczne

Ewa Gulewicz-Tofil
Agnieszka Merwart
Izabela Zasada
Paweł Grecak
Rafał Bernacki
Aleksander Litowski
Krzysztof Paluch
Dominik Żyła

Etyka

Kamila Guzy

Religia

Danuta Koperny
ks. Rafał Borecki
ks. Zbigniew Rapcia
ks. Jarosław Stanoch

Biblioteka

Anna Pater
Iwona Kowalik

Pedagog

Elwira Borkowska

Nauczyciele specjaliści

Małgorzata Szostak
Kamila Guzy
Wioletta Chalik
Katarzyna Jarkowska
Anna Jagodzińska
Agnieszka Karyś-Toszkow

Skip to content