Klasy niemieckie DSD

W 2008 roku nasza szkoła została włączona do prestiżowego grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec. W związku z tym od 10 lat realizujemy projekt DSD – nasi uczniowie mają możliwość nauki języka niemieckiego w rozszerzonym wymiarze godzin oraz uzyskania honorowanego na całym świecie certyfikatu – dyplomu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

Jako jedna z nielicznych szkół podstawowych w Kielcach  dajemy uczniom możliwość nauki języka niemieckiego już od 4 klasy. Wszyscy uczniowie niezależnie od tego, w której klasie zaczynają naukę języka niemieckiego, rozpoczynają ją od podstaw.

Ponadto uczniowie grup DSD mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju warsztatach, imprezach i projektach językowych oraz zagranicznych wyjazdach kulturoznawczych.

Ilość godzin nauki języka niemieckiego dla uczniów objętych programem w zależności od poziomu klasy, w której tę naukę rozpoczynają,  przedstawia tabela.

Rozkład godzin języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 39  Kielcach w klasach rozpoczynających naukę w programie DSD

  Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa8
Klasy 4-8 2 godziny 3 godziny 3 godziny 5 godzin 5 godzin*
Klasy 5-8 4 godziny 4 godziny 5 godzin 5 godzin*
Klasy 6-8 6 godzin 6 godzin 6 godzin*
Klasy 7-8 6 godzin 6 godzin**

*      cykl nauki kończy się przystąpieniem do egzaminu DSD I na poziomie B1.

**   ze względu na mniejszą liczbę godzin  rozpoczynając naukę w klasie 7 Dyplom można zdobyć na poziomie A2.
Przygotowanie do Dyplomu DSD I można kontynuować w VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach.

Rozpoczętą naukę języka niemieckiego  można  kontynuować w VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach i przystąpić do państwowego egzaminu językowego DSD II, który potwierdza biegłą znajomość języka niemieckiego oraz daje możliwość podjęcia studiów w Niemczech.

Skip to content