Dni wolne

Wolne dni od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Egzamin ósmoklasisty: 21,22,23.04.2020

Ślubowanie klas I: 11.10.2019

02.01.2020

03.01.2020

12.06.2020