Dni wolne

Zarządzenie

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach
z dnia 10.09.2021r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Działając na podstawie § 5pkt1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 1603), w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym, ustalam następujące dni dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

Lp Data Opis
2 listopada  2021r.              (wtorek ) Dodatkowy dzień wolny od nauki (po Dniu Zmarłych).
2. 12 listopada
2021r.                         (piątek)
Dodatkowy dzień wolny od nauki (po Narodowym Święcie Niepodległości).
3. 7 stycznia 2022r.                        (piątek) Dodatkowy dzień wolny od nauki (po Święcie Trzech Króli)
4. 2 maja 2022r.                          wtorek) Dodatkowy dzień wolny od nauki  (pomiędzy 1 i 3 maja)
5. 24 maja
2022 r.                       (wtorek)
Egzamin ósmoklasisty ( dodatkowe dni wolne od nauki dla uczniów klas I-VII Szkoły Podstawowej)
6.  25 maja
2022 r.                         (środa)
7. 26 maja
2022 r.                    (czwartek)
8. 17 czerwca 2022r.                       (piątek) Dodatkowy dzień wolny od nauki (piątek po Bożym Ciele)

1)    W wyżej wymienione dni dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy w godzinach normalnego przebywania ucznia w szkole czyli maksymalnie od 6.30 do 16.30.

2)    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione w tabeli nie mają zastosowania do oddziału przedszkolnego.

3)    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  10.09.2021r.

Skip to content