Dni wolne

Wolne dni od zajęć dydaktycznych:

13.10.2023  – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, ślubowanie klas I

23.12-31.12.2023 – zimowa przerwa świąteczna

12.02-25.02.2024 – ferie zimowe

28.03-02.04.2024 – wiosenna przerwa świąteczna

02.05.2023 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14, 15, 16.05.2024 – egzamin ósmoklasisty

17.05.2024– dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.05.2024 -– dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.06.2024 – Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Świetlica szkolna zapewnia również opiekę w dniach: 13.10.2023, 27.12.2023, 28.12.2023, 29.12.2023,

28.03.2024, 29.03.2024, 02.04.2024, 02.05.2024, 14.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024,17.05.2024, 31.05.2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-2023-2024

Skip to content