Dni wolne

Wolne dni od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin gimnazjalny: 10,11,12.04.2019,

Egzamin ósmoklasisty: 15,16,17.04.2019

02.11.2018

02.05.2019