Ramowy plan dnia

Świetlica

czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach 6:30 -16:30

 

6:30 – 7:00   schodzenie się dzieci, ciche zabawy w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, układnie puzzli,

7:00 – 7:30   zabawy ruchowe przy muzyce, gimnastyka poranna,

7:30 – 8:00    sprawdzanie przygotowania do zajęć lekcyjnych, ewentualnie uzupełnianie prac domowych, ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę;

8:00 – 8:30  zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, gry i zabawy stolikowe, zajęcia muzyczne, zabawy w kącikach zainteresowań,

10:30 – 12:00  pogadanki, rozmowy kierowane wg planu pracy, rozrywki umysłowe, działalność kół zainteresowań,

12:00 – 14:00  słuchanie bajek muzycznych, zajęcia różne wg indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci, w tym wyjście dzieci na obiad o godzinie 11:40 i 12:45,

14:00 – 16:00   odrabianie lekcji, oglądanie bajek, głośne czytanie literatury dziecięcej, zajęcia relaksacyjno-sportowe, działalność kół zainteresowań,

16:00 – 16:30  prace porządkowe, zabawy ciche wg wyboru uczniów, rozchodzenie się dzieci.

Skip to content