Co to jest DSD?

DSD – (Deutsches Sprachdiplom); międzynarodowy prestiżowy program nauki języka niemieckiego w zwiększonym wymiarze godzin skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z możliwością uzyskania certyfikatu znajomości języka na określonym poziomie! Taki certyfikat jest uznawany na całym świecie jako urzędowy dokument potwierdzający kwalifikacje językowe.

W naszej szkole – poziom B1 !

Skip to content