Pracownicy świetlicy

Pracownicy świetlicy

Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel wychowawca.

Kierownik świetlicy:

Joanna Lanckorońska

Wychowawcy świetlicy:

Aleksandra Bogucka

Agnieszka Długosz – Rzepka

Magdalena Iwan

Katarzyna Kaczor

Daria Lelas

Dorota Mostowska

Monika Oworuszko

Ewa Pałka – Łebek

Dorota Pomorska

Aleksandra Rachoń

Michał Siemieniec

Kinga Tomaszewska

Marzanna Wrzecionek

Anna Zelek

Obowiązki nauczycieli wychowawców

  1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.
  2. Sporządzanie planu pracy.
  3. Prowadzenie dziennika zajęć.
  4. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
  5. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
  6. Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym.
  7. Pomoc przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej.
  8. Dbałość o estetykę świetlicy.
Skip to content