Pracownicy świetlicy

Pracownicy świetlicy

Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel wychowawca.

Kierownik świetlicy:

Joanna Lanckorońska

Wychowawcy świetlicy:

Aleksandra Bogucka

Michał Dłubak

Magdalena Iwan

Katarzyna Kaczor

Agnieszka Karbownik

Daria Lelas

Dorota Mostowska

Ewa Pałka – Łebek

Kinga Tomaszewska

Marzanna Wrzecionek

Anna Zelek

Obowiązki nauczycieli wychowawców

  1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.
  2. Sporządzanie planu pracy.
  3. Prowadzenie dziennika zajęć.
  4. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
  5. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
  6. Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym.
  7. Pomoc przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej.
  8. Dbałość o estetykę świetlicy.
Skip to content