Pracownicy świetlicy

Pracownicy świetlicy

Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel wychowawca.

Kierownik świetlicy:

Joanna Lanckorońska

Wychowawcy świetlicy:

Katarzyna Kaczor

Magdalena Iwan

Dorota Mostowska

Magdalena Osterczy

Marzanna Wrzecionek

Agnieszka Rogóyska

Anna Zelek

Aleksandra Jas

Kinga Tomaszewska

Dorota Pomorska

Obowiązki nauczycieli wychowawców

  1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.
  2. Sporządzanie planu pracy.
  3. Prowadzenie dziennika zajęć.
  4. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
  5. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
  6. Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym.
  7. Pomoc przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej.
  8. Dbałość o estetykę świetlicy.
Skip to content