Wywiadówki

Terminarz spotkań z rodzicami

Rok szkolny 2018-2019

 

Lp.

Termin

1. 12.09.2018

godz.: 16.30  kl. I- III SP, G

godz.: 18.30  kl. IV- VIII SP

2. 24.10.2018

godz.: 16.30  kl. I- III SP, G

godz.: 18.30  kl. IV- VIII SP

3. 05.12.2018

godz.: 16.30  kl. I- III SP, G

godz.: 18.30  kl. IV- VIII SP

4. 09.01.2019

godz.: 16.30  kl. I- III SP, G

godz.: 18.30  kl. IV- VIII SP

5. 20.03.2019

godz.: 16.30  kl. I- III SP, G

godz.: 18.30  kl. IV- VIII SP

6. 15.05.2019

godz.: 16.30  kl. I- III SP,

godz.: 17.00  kl. IV- VIII SP, G

Propozycja:

Wystawienie ocen na I semestr do 03.01.2019,

Wystawienie ocen końcowo-rocznych do 11.06.2019.