Wywiadówki

Terminarz spotkań z rodzicami

Rok szkolny 2019-2020

 

Lp.

Termin

1. 11.09.2019

godz.: 16.30  kl. I- III SP

godz.: 17.30  kl. IV- VIII SP

2. 23.10.2019

godz.: 16.30  kl. I- III SP

godz.: 17.30  kl. IV- VIII SP

3. 11.12.2019

godz.: 16.30  kl. I- III SP

godz.: 17.30  kl. IV- VIII SP

4. 15.01.2020

godz.: 16.30  kl. I- III SP

godz.: 17.30  kl. IV- VIII SP

5. 18.03.2020

godz.: 16.30  kl. I- III SP

godz.: 17.30  kl. IV- VIII SP

6. 20.05.2020

godz.: 16.30  kl. I- III SP

godz.: 17.30  kl. IV- VIII SP

Propozycja:

Wystawienie ocen na I semestr do 10.01.2020,

Wystawienie ocen końcowo-rocznych do 18.06.2020.