Zapisy uczniów na rok szkolny 2024/2025

Przy zapisie dziecka do szkoły należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna, odpis aktu urodzenia oraz numer PESEL dziecka.

Zgłoszenie

Załącznik nr 1 do zgłoszenia

RODO-rodzice

Karta zgłoszenia do świetlicy

Regulamin świetlicy

Skip to content