O szkole

Historia Gimnazjum nr 7 sięga roku 1986, kiedy to 1 września w nowo wybudowanym obiekcie rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 17. W szkole kształcili  się w większości  uczniowie z osiedli Słoneczne Wzgórze i  Na Stoku. W roku szkolnym 1988/89 do szkoły uczęszczało 2200 uczniów, którzy uczyli się w 76 oddziałach a ich  edukacją kierowało  106 nauczycieli. W czerwcu 1999 zakończenie roku szkolnego miało  niecodzienny charakter. Szkołę Podstawową nr 17 kończyły  jednocześnie klasy ósme i szóste. Od września bowiem wkroczyła do szkół  reforma. W budynku SP nr 17 powstaje Gimnazjum nr 7. Następuje reorganizacja i utworzony zostaje Zespół Szkół, w skład którego wchodzą  Szkoła Podstawowa nr 17  i Gimnazjum  nr 7.  Jednocześnie poddana zostaje  procesowi likwidacji SP nr 17.  Jej zamknięcie nastąpiło   31 sierpnia 2004 r.  Od tej pory w budynku funkcjonuje samodzielnie już Gimnazjum nr 7 w Kielcach.

9 czerwca 2006 r., miała miejsce  jedna z najważniejszych w historii szkoły uroczystość, nadanie szkole  imienia Stanisława Moniuszki ( patrona przejętego po Szkole Podstawowej nr 17).  Dzień wcześniej na uroczystej mszy został poświęcony nowy sztandar..

Rok 2016 był przełomowy dla polskiego systemu edukacyjnego. Zapadła decyzja o wdrożeniu kolejnej reformy przywracającej ośmioklasową szkołę podstawową. Usłyszeliśmy, że gimnazja mają być  stopniowo  wygaszane. Przez pewien czas wydawało się, że to zakończy ponad trzydziestoletnią historię naszej szkoły na Słonecznym Wzgórzu.
Na szczęście tak się nie stało. Władze miasta doceniły nowoczesną infrastrukturę Gimnazjum nr 7, determinację i osiągnięcia dyrekcji , uczniów, nauczycieli oraz zaangażowanie rodziców. Uznano, że warto nam zaufać i powierzyć utworzenie nowej szkoły podstawowej. Utrzymaliśmy klasy, które od lat były naszą dumą, sportowe dla piłkarzy ręcznych i klasy DSD.

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 39 na Słonecznym Wzgórzu naukę rozpoczęło ponad 800 uczniów w klasach I-VII oraz klasach II i III gimnazjum. Sale lekcyjne dostosowaliśmy do każdego poziomu. Niemal wszystkie zostały odnowione i wyposażone w nowe ławki i krzesła. Są duże i jasne. Mamy szerokie korytarze, na których wymieniono podłogi. Wyremontowaliśmy także szatnie. Utworzyliśmy przestronną świetlicę dla najmłodszych, której godziny pracy dostosowane są do potrzeb rodziców.

Rok szkolny 2017/2018 otwiera nową kartę w historii szkoły na Słonecznym Wzgórzu.

Atuty szkoły

Lekcje odbywają się w pracowniach przedmiotowych, np. biologicznej, geograficznej, chemicznej, muzycznej, języka polskiego. Ich współgospodarzami są uczniowie, dlatego są kolorowe i przytulne. Sale są przestronne. Można w nich prowadzić lekcje z podziałem na grupy i metodą zajęć warsztatowych.

Sport w szkole

W naszej szkole wielką wagę przywiązuje się do zajęć sportowych. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na nowo wyremontowanej hali sportowej i boiskach szkolnych. Uczniowie korzystają ze sprzętu sportowego, w który szkoła jest dobrze wyposażona. Swoje zamiłowania sportowe mogą rozwijać w klasach sportowych (piłka ręczna), oraz na  zajęciach pozalekcyjnych (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, tenis stołowy, tenis ziemny, bilard). O poziomie zajęć sportowych świadczą sukcesy uczniów na różnych zawodach sportowych i trofea, które z nich przywożą.

Skip to content