KOORDYNATOR WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Świętokrzyska Sieć Wsparcia
Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek

        Świętokrzyski Kurator Oświaty
w trosce o zapewnienie odpowiednich form pomocy dla uczniów, rodziców,      
  nauczycieli, podjął inicjatywę utworzenia Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia
Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek, która ma na celu
podniesienie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające     
 zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie
     w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do spotkania z dnia 26 listopada 2021 r. inicjującego projekt Świętokrzyska Sieć Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące:

– wykazu koordynatorów Punktów konsultacyjnych wraz z danymi kontaktowymi,

– wykazu koordynatorów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wraz z danymi kontaktowymi,

– projektu: Świętokrzyska Sieć Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego Szkół i Placówek

zostały zamieszczone w komunikacie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w  zakładce: Szkoły i organy prowadzące » Edukacja włączająca » Relacja ze spotkania Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół i placówek z dnia 1.12.2021 r.

Ponadto informujemy, że:

Ø  w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego Ministerstwa Edukacji i Nauki powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno- Doradcza będąca źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej przydatnej w pracy wychowawczej oraz bazą narzędzi badawczo-diagnostycznych
i szkoleń (umożliwia rejestrację na szkolenia i konferencje).

Serdecznie zachęcamy do korzystania z zasobów platformy: https://pwpp.uksw.edu.pl/ 

Ø  na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki eksperci z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej przygotowali raport „Jak wspierać uczniów po roku epidemii?”. To materiał oparty na wynikach badań przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie od kwietnia 2020 do stycznia 2021 roku. Celem tego raportu jest przedstawienie rekomendacji, które będą pomocne przy reagowaniu systemu edukacji na wyzwania w obszarze wychowania, zdrowia psychicznego oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających z przedłużającej się pandemii.

Raport jest dostępny: https://www.gov.pl/attachment/436a7159-9814-4e9c-a578-afd585faf81d

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji ukazała się publikacja „Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19”, która powstała jako efekt konferencji „Szkoła w sytuacji (post) pandemii”, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Polecamy do stosownego wykorzystania.

Publikacja dostępna na stronie: https://www.ore.edu.pl/2022/01/rodzina-i-szkola-wobec-pandemii-covid-19/

Szanowni Państwo,

Informujmy o możliwości korzystania z zasobów Internetowej Platformy Specjalistyczno- Doradczej funkcjonującej w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego Ministerstwa Edukacji i Nauki będącej źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej przydatnej w pracy wychowawczej oraz bazą narzędzi badawczo-diagnostycznych i szkoleń (umożliwia rejestrację na szkolenia i konferencje).

Serdecznie zachęcamy do korzystania z zasobów platformy: https://pwpp.uksw.edu.pl/ 

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na następujące szkolenia:

1.      Ukraiński uczeń w polskiej szkole – wsparcie dla nauczycieli i rodziców.

2.      Uczniowie z Ukrainy. Jak reagować na ich najtrudniejsze przeżycia?

3.      Lekcja pokoju w warunkach wojennych.

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do stosownego wykorzystania poniższych materiałów:

– informacje na temat obowiązujących i projektowanych przepisów prawa  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przepisy-prawa

– publikacja https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/02/18/2tdjxg/edukacja-online.pdf

– publikacja https://edukacjawzasiegureki.pl/wp-content/uploads/2022/06/EW_Dodatek_Rzeczpospolita_31.05.pdf

Szanowni Państwo, 

Przekazujemy link do raportu Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Sytuacja uczniów z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19″

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, a szczególnie z rekomendacjami w nim zawartymi

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatów zamieszczonych na stronie Kuratorium Oświaty:

– z dnia 2 grudnia 2022 r. Relacja ze spotkania Koordynatorów Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

– z dnia 6 grudnia 2022 r. Nawigacja w każdą pogodę – bezpłatny program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży.

Skip to content