KOORDYNATOR WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Świętokrzyska Sieć Wsparcia
Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek

        Świętokrzyski Kurator Oświaty
w trosce o zapewnienie odpowiednich form pomocy dla uczniów, rodziców,      
  nauczycieli, podjął inicjatywę utworzenia Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia
Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek, która ma na celu
podniesienie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające     
 zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie
     w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

Skip to content