Współpraca

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Urzędnicza 16     

Szkoła współpracuje  z poradnią w ramach:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • diagnozy trudności edukacyjnych,
 • diagnozy uczniów zdolnych,
 • rozwijania kompetencji psychospołecznych,
 • doradztwa zawodowego,
 • profilaktyki.

 

Dla uczniów:

W szkole odbywają się warsztaty dla młodzieży z zakresu: komunikacji, motywacji, norm              i zasad, profilaktyki uzależnień, profilaktyki przemocy oraz spotkania z doradcą zawodowym mające na celu ułatwienie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczniowie w ramach konsultacji na terenie szkoły mogą również skorzystać z pomocy pedagogicznej, psychologicznej i doradztwa zawodowego.

 

Dla rodziców:

W ramach dni otwartych prowadzone są spotkania i konsultacje dla rodziców mające na celu wspieranie procesu wychowawczego.

 

Ponadto istnieje możliwość indywidualnego kontaktu na terenie poradni ze specjalistami współpracującymi ze szkołą:

Koordynator-Łukasz Kołomański tel. 413676728

 

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65

czynne poniedziałek-piątek 8.00-20.00

tel. 413676788

 

Szkoła współpracuje  z centrum w celu rozwiązywania problemów takich jak:

 • konflikty rodzinne,
 • zapobieganie depresjom,
 • przemoc domowa,
 • przemoc seksualna,
 • agresja,
 • wypadki, katastrofy,
 • bezrobocie.

 

Zakres usług Centrum Profilaktyki i Edukacji:

 • pomoc psychologiczna,
 • pomoc prawna,
 • pomoc medyczna,
 • psychoterapia,
 • socjoterapia,
 • grupy wsparcia.
Skip to content