Klasy angielskie

                                 

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do współpracy z fundacją British Council w realizacji programu addvantage, który umożliwia przeprowadzenie międzynarodowych egzaminów Cambridge University Exams* na terenie naszej szkoły. Oznacza to, że szkoła uzyskała status Exam Preparation Centre i uczniowie klas IV i V z poszerzonym programem nauki języka angielskiego będą przygotowywani (w ramach zajęć dodatkowych) w toku dwuletnim do egzaminów* YLE (odpowiednio starters, movers lub flyers), a uczniowie klas VI-VIII do egzaminów* KET lub PET, w zależności od poziomu zaawansowania danej grupy. Egzaminy będą przeprowadzane pod nadzorem komisji zewnętrznych w naszej szkole. Szkolnym koordynatorami programu są p. Tomasz Grzyb i p. Marcin Mrówczyński.

*ceny egzaminów uzależnione od liczby kandydatów zgłoszonych w danej sesji egzaminacyjnej