Zasady działania systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

Uwaga!!
Uczniowie klas VIII SP i klas III gimnazjum

Prosimy wszystkich uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum o zapoznanie się
z zasadami działania systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych.

Informacje dotyczące tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych znajdują się w zakładce MENU UCZNIA.