UROCZYSTE OBCHODY 231. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

„Rozpłynęła się już pieśń radosna,

 głośnym echem po ojczystym kraju:

– Witaj, witaj, Majowa Rocznico, pamiętny Trzeci Maju…”

W kalendarz uroczystości szkolnych wpisany został apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chcąc przybliżyć społeczności naszej szkoły to ważne wydarzenie historyczne, uczniowie klas: 5a, 7d i 8b przygotowali montaż słowno-muzyczny „Witaj majowa jutrzenko!”. Była to okazja do refleksji nad wydarzeniami sprzed 231 lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród najmłodszych oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem.

Przecież naród, który nie zna swej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości. Dlatego też podczas uroczystej akademii, która odbyła się 4 maja, wszyscy mogliśmy na nowo uświadomić sobie znaczenie słów: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy wzięli udział w inscenizacji – za ich wkład pracy, postawę godną uznania i naśladowania; dziękujemy Dyrekcji Szkoły – za obecność i piękne podsumowanie niniejszej inicjatywy, a także nauczycielom, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie tych obchodów w naszej szkole: 

Scenariusz: p. Anna Mazurkiewicz

Reżyseria: p. Anna Mazurkiewicz, p. Anna Pater

Oprawa muzyczna: p. Dorota Pomorska

Scenografia: p. Lidia Twardy (dekoracja), p. Urszula Rakowska-Górnik (prezentacja multimed.)

Skip to content