RECYKLING NA MIARĘ – MONIUSZKO INSPIRUJE

Dnia 28.02.2019r  odbyła się inauguracja konkursu „  Recykling na miarę – Moniuszko inspiruje” organizowanego przez Fundację VIVE Serce Dzieciom i Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach. W Plastyku  uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w warsztatach       na których poznali sposoby wykorzystywania materiałów tekstylnych do stworzenia prac inspirowanych twórczością Stanisława Moniuszki.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat nurtu Textile Upcycling, którego założeniem jest pokazanie różnych możliwości przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetworzone surowce, oraz propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości  powtórnego wykorzystania odpadów tekstylnych i zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Kolejny etap konkursu polega na wykonaniu indywidualnych prac plastycznych w formacie A3 z wykorzystaniem surowców wtórnych otrzymanych od Fundacji w czasie inauguracji. Tematyka prac ma być związana z twórczością Stanisława Moniuszki. Szkoła może nadesłać od 3 do 12 prac w terminie do 20.05.2019r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12.06.2019r w WDK.