MÓJ EKOLOGICZNY DOM

Szkolne Koło Miłośników Przyrody, zaprasza uczniów SP 39 do wzięcia udziału w wewnątrzszkolnym konkursie: „Mój ekologiczny dom” lub „ Moje ekologiczne miasto”.
Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch grupach wiekowych:
Uczniowie klas 1-5 przedstawiają temat w postaci przestrzennej według własnego pomysłu
Uczniowie klas 6-8 i gimnazjum w postaci prezentacji multimedialnej ( co najmniej 15 slajdów) lub plakatu o formacie A3.

W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne.

Do pracy należy dołączyć dane autora: imię i nazwisko i klasę.

Termin oddania prac: do 9 kwietnia 2019r.

Organizatorzy: p. A. Pawelec (sala 23) i p. A. Kwiecień (sala 36)

 

Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

          Cele konkursu:

– kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego,

– podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,

– zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

– kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu