Świetliczaki dokarmiają ptaszki

Kiedy za oknem śnieg i chłód ptaki mają utrudniony dostęp do pożywienia, ale właściwie usytuowany karmnik i odpowiedni pokarm sprawiają, że zwierzętom łatwiej przetrwać zimę. Podczas zajęć Świetliczaki utrwaliły wiadomości na temat dokarmiania skrzydlatych przyjaciół zimą. Dowiedziały się, że nie wolno dokarmiać ptaków chlebem czy resztkami, jak dbać o „świetlicowy” karmnik i wymieniać znajdujący się w nim pokarm. Podjęte działania miały na celu uświadomienie najmłodszym, że pamiętając o dokarmianiu ptaków kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności oraz opiekuńcze nastawienie do zwierząt.

 

Skip to content