REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO – „WIELKANOCNY BARANEK”

Konkurs przeznaczony jest dla  uczniów klas 1 i 2 uczęszczających do świetlicy szkolnej SP 39 w Kielcach.

Cele konkursu:

 • pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży,
 • promowanie młodych talentów plastycznych.

Technika prac:

 • dowolna technika w formie przestrzennej.

Warunki uczestnictwa:

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pracy plastycznej w formie przestrzennej tj. baranka wielkanocnego z dowolnych materiałów (np. masy solnej, modeliny, gliny, papieru, słomy, ciasta, wełny, surowców wtórnych, styropianu itp.),
 • konstrukcja baranka powinna być stabilna,
 • format pracy dowolny,
 • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę,
 • prace muszą być czytelnie opisane: imię i nazwisko, klasa.

Termin:

 • wykonane prace należy dostarczyć po kwarantannie do świetlicy szkolnej. Nastąpiła zmiana terminu z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Wyboru najlepszych prac dokona specjalna komisja szkolna oceniająca prace pod kontem wartości artystycznej, estetyki, pomysłowości w użyciu materiałów.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie