REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO: BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej.

CELE KONKURSU:

 • Przypomnienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych,
 • Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,
 • Rozwijanie kreatywności oraz warsztatu plastycznego,
 • Umiejętności wykorzystywania różnorodnych technik plastycznych.

ZADANIEM KONKURSOWYM JEST:

 • Wykonanie płaskiej pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych technik,
 • Praca powinna promować zasady bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych,
 • Może być to forma plakatu nawiązująca do zasad bezpiecznego wypoczynku,

Format A3 lub A4.

PRACE OCENIANE BĘDĄ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW:

 • Oryginalność i pomysłowość,
 • Estetyka wykonywanych prac,
 • Zgodność pracy z tematem,
 • Samodzielność wykonania,
 • Walory artystyczne, takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, zastosowane techniki plastyczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia pracy na adres swietlica@sp39.kielce.eu do dnia 17.01.2021r.

ZWYCIĘSKIE PRACE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY

DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU PRZEWIDZIANE SĄ DYPLOMY ORAZ NAGRODY RZECZOWE

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Skip to content