Potrzebujesz pomocy – zadzwoń

Przemoc jest przestępstwem ściganym z urzędu (art.207 kodeksu karnego). POTRZEBUJESZ POMOCY – ZADZWOŃ

Policja -997,112

Telefon zaufania dla dzieci tel.022 696 55 50

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia tel. 0 801 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia tel. 022 668 700

TELEFON ZAUFANIA Anonimowy, Bezpłatny, Całodobowy   95-13

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach  ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65, 25 – 432 Kielce,

 tel. 41 331-53-13

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kielce ,ul 1 – go Maja 196 tel. 041 368 18 67,
041 362 83 79,

Telefony czynne całodobowo, w soboty, niedziele, święta:  

195 13 ( bezpłatny z telefonu stacjonarnego )
41 366 10 52

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Kielce ,ul. Mickiewicza 9 tel. 41 349 33 44(pon.- pt. godz. 14-18)

Punkt Interwencji Kryzysowej Kielce ul. Urzędnicza 7b tel. 41 366 48 47