„ZŁOTE SP 39” – NAJLEPSZA SPORTOWA SZKOŁA W KIELCACH

W tym roku szkolnym  SP 39 okazała się bezkonkurencyjnie najlepszą szkołą w Kielcach.

W dniu 18.06.2024 na podsumowaniu rozgrywek w ramach  Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego SZS za rok szkolny 2023/24 nasza szkoła odebrała nagrody za zajęcie I miejsce w Igrzyskach Dzieci ( klasy VI i ml) oraz Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (klasy VIII).

Jesteśmy pierwszą szkołą w historii tych rozgrywek szkolnych, która zwyciężyła w obydwóch kategoriach wiekowych.

Nagrody dla szkoły wręczył Pani Dyrektor Świętokrzyski Kurator Oświaty  Pan Piotr Łojek.

Wśród nagrodzonych znaleźli się także nasi nauczyciele wychowania fizycznego: Aleksander Litowski, Pawel Grecak, Izabela Zasada, Ewa Gulewicz – Tofil i Agnieszka Merwart, którzy stanowili najliczniejszą reprezentację szkolną na uroczystości.

Skip to content