Zakończenie projektu „A to Polska właśnie”

10 czerwca odbyło się oficjalne zakończenie projektu „A to Polska właśnie” w ramach projektu „Młodzi menadżerowie kultury” realizowanego przez Stowarzyszenie „Solo l’arte”. Zajęcia miały na celu zainteresowanie młodego pokolenia amatorskim muzykowaniem i pobudzaniem do twórczej współpracy. Została utworzona grupa taneczno-wokalna, która przez cały rok spotykała się i uczyła układów tanecznych, wspólnie śpiewała utwory patriotyczne, ludowe, a także nowoczesne.

Było dużo zabawy i śmiechu. Podczas uroczystości szkolnych grupa prezentowała efekty swojej pracy w pięknych strojach uszytych w ramach projektu. Na zakończenie projektu każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz nagrodę książkową. Dziękujemy za wspólną zabawę!