Zajęcia sportowe Judo

Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy, na których uczniowie kształtują
i doskonalą swoje zdolności motoryczne i cechy wolicjonalne (odwagę, upór, siłę woli itp.) Nauczą się podstawowych elementów gimnastycznych:
przewrót w przód i tył, przerzut bokiem, stanie na ramionach, przeskok
rozkroczny przez przeszkody itp. Z zakresu judo opanują bezpieczne upadanie- ukemi oraz zapoznają się z podstawami judo z zakresu VI kyu (poruszanie się po macie, obroty ciał, ćwiczenia specjalne do judo, zasady walki sportowej judo, historia dyscypliny, poznają podstawowe nazewnictwo japońskie używane w sporcie olimpijskim judo).

Zajęcia mają na celu zachęcić dzieci do dbania o sprawność swojego ciała, systematycznego uczestnictwa w sporcie i rekreacji fizycznej, uprawiania judo w klubie sportowym i udziału we współzawodnictwie sportowym.