„Z ŻYCIA KLASY 4A – GODZINY WYCHOWACZE Z GOŚCIEM”

Klasa 4a w ramach zaplanowanego cyklu godzin wychowawczych w II semestrze wzięła aktywny udział w warsztatach edukacyjnych, jakie odbyły się we współpracy z Muzeum Zabawy i Zabawek oraz z Biurem Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Instytucje te zaprezentowały ciekawą ofertę edukacyjną pomimo wprowadzonych obostrzeń i braku możliwości uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych z uczniami.

            Czwartoklasiści bardzo aktywnie zaangażowali się w pogadankę na temat gier planszowych, którą poprowadził p. Przemysław Krystian. Poznali między innymi różnice pomiędzy „grą” i „zabawą” oraz zasady gry w „Samotnika” – jedną z najstarszych gier indywidualnych.

            Ponadto pod przewodnictwem p. Magdaleny Leśniak wzięli udział w warsztatach plastycznych, podczas których obejrzeli prace z wystawy  „Dwanaście kalendarzy, dwunastu artystów”. Powstała ona we współpracy z Fundacją NOWA PRZESTRZEŃ SZTUKI i była prezentowana w Biurze Wystaw Artystycznych na przełomie lutego i marca. Uczniowie wysłuchali, jak można przedstawiać miesiące w formie prac plastycznych,  a także chętnie wypowiadali się na temat własnych preferencji dotyczących dzieł sztuki. Wyposażeni w inspirację i wiedzę z łatwością stworzyli własne kartki z kalendarza na dowolnie wybrany miesiąc. W drugim etapie warsztatów prowadząca omówiła wykonane przez uczestników zajęć prace, zachęcając ich do rozwijania swoich talentów i pasji w dziedzinach artystycznych.

            Cykl zajęć innowacyjnych dla czwartoklasistów miał na celu przede wszystkim przybliżyć im różne formy spędzania wolnego czasu nie tylko przed monitorem, ale w znacznym stopniu z uwzględnieniem i wykorzystaniem umiejętności twórczych i organizacyjnych. Był skierowany do dzieci, które szukają czegoś więcej niż nauka szkolna, potrzebują zdobyć narzędzia do mądrego wykorzystywania i twórczego przekształcania tego, co już wiedzą. Na tych zajęciach z pewnością mogli rozbudzić ciekawość i zdobyć nowe zainteresowania.

Skip to content