Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

W dniu 7-10 października  2020 roku odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. W innej formie niż zazwyczaj ponieważ on-line. Do Zarządu  kandydowało 9 uczniów. Do głosowania uprawnieni byli wszyscy uczniowie klas IV-VIII.

Liczba uprawnionych do głosowania:

Liczba głosów oddanych: 178

* Liczba głosów ważnych: 178

* Liczba głosów nieważnych: 0

* Frekwencja: 52%

Komisja wyborcza po zakończeniu głosowania dokonała podsumowania wyników
i wyłoniła Zarząd:

  • ZUZANNA BARAN KL. VIII A – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
  • HUBERT ZEGADŁO KL. VIII B – Zastępca Przewodniczącego
  • MAJA GOŁDZIŃSKA KL. VII B – Zastępczyni Przewodniczącego

Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi i liczymy na owocną współpracę!

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Katarzyna Jarkowska

Agnieszka Długosz-Rzepka