WIECZÓR Z LEKTURĄ KAMIENIE NA SZANIEC

Kolejny piątkowy wieczór upłynął w naszej szkole pod hasłem spotkania z lekturą. 29 listopada uczniowie klas VIII wzięli udział w wieczorze z bohaterami utworu Kamienie na szaniec. Spotkanie odbyło się nie tylko z wersją książkową Aleksandra Kamińskiego, ale także z adaptacją tego utworu w reżyserii Jana Łomnickiego.

Listopad jest miesiącem, który w sposób szczególny kieruje naszą uwagę i nasze myśli  wobec tych, co już odeszli. Z uwagi na ten fakt oraz na wymowę tegoż wieczoru wszyscy w postawie stojącej uczciliśmy minutą ciszy pamięć o tych, którzy „potrafili pięknie umierać i pięknie żyć”.

            Rozpoczęliśmy krótką dyskusją dydaktyczną, której przedmiotem były zagadnienia dotyczące utworu literackiego. W stosowny klimat wieczoru wprawiła nas muzyczna interpretacja liryku Juliusza Słowackiego „Testament mój” w wykonaniu Mirosława Czyżykiewicza. To właśnie fragment tego utworu „A kiedy trzeba na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” oddaje realia życia bohaterów w okupowanej stolicy.

            Kolejna część tego spotkania to ekranizacja dzieła literackiego. I znów zadaniem ósmoklasistów nie było jedynie przyglądanie się poszczególnym scenom, ale stosowna ich analiza. Każdy uczestnik otrzymał do wypełnienia tzw. Kartę Widza, która wymagała wskazania podobieństw i różnic pomiędzy wersją książkową a filmową na podstawie podanych kryteriów.

            Adaptacja utworu wzbudziła wiele emocji u młodych odbiorców. Autentyzm miejsc, wydarzeń i postaci wymusił na widzach debatę podsumowującą wieczór tematyczny.
Jej przedmiotem stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie Co bardziej przemawia do świadomości młodego odbiorcy: literatura faktu czy realizm na szklanym ekranie? Stosowna argumentacja zilustrowana przykładami z uzupełnionych Kart Widza sprawiła, że ponownie udało nam się wypracować strategię obrony książki – bo przecież funkcjonalne wykorzystanie utworu literackiego to jedno z głównych założeń nowej formuły egzaminu ósmoklasisty.

            Na kolejny pełen wrażeń wieczór z lekturą zapraszamy już 24 stycznia!
Tym razem spotkamy się z bohaterami powieści Stefana Żeromskiego Syzyfowe prace.

Do zobaczenia! 🙂