Wieczór z lekturą „Kamienie na szaniec”

Kolejny piątkowy wieczór upłynął w naszej szkole pod hasłem spotkania z lekturą. 29 kwietnia uczniowie klas VIII wzięli udział w wieczorze z bohaterami utworu „Kamienie na szaniec”. Spotkanie odbyło się nie tylko z wersją książkową Aleksandra Kamińskiego, ale także z adaptacją tego utworu w reżyserii Jana Łomnickiego.

            Rozpoczęliśmy krótką dyskusją dydaktyczną, której przedmiotem były zagadnienia dotyczące utworu literackiego. W stosowny klimat wieczoru wprawiła nas muzyczna interpretacja liryku Juliusza Słowackiego „Testament mój” w wykonaniu Mirosława Czyżykiewicza. To właśnie fragment tego utworu „A kiedy trzeba na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” oddaje realia życia bohaterów w okupowanej stolicy.

            Kolejna część tego spotkania to ekranizacja dzieła literackiego. I znów zadaniem ósmoklasistów nie było jedynie przyglądanie się poszczególnym scenom, ale stosowna ich analiza. Każdy uczestnik otrzymał do wypełnienia tzw. Kartę Widza, która wymagała wskazania podobieństw i różnic pomiędzy wersją książkową a filmową na podstawie podanych kryteriów.

            Adaptacja utworu wzbudziła wiele emocji u młodych odbiorców. Autentyzm miejsc, wydarzeń i postaci wymusił na widzach debatę podsumowującą wieczór tematyczny.
Jej przedmiotem stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Co bardziej przemawia do świadomości młodego odbiorcy: literatura faktu czy realizm na szklanym ekranie?”. Stosowna argumentacja zilustrowana przykładami z uzupełnionych Kart Widza sprawiła, że ponownie udało nam się wypracować strategię obrony książki – bo przecież funkcjonalne wykorzystanie utworu literackiego to jedno z głównych założeń nowej formuły egzaminu ósmoklasisty.

            Na kolejny pełen wrażeń wieczór z lekturą zapraszamy już 20 maja!
Tym razem spotkamy się z bohaterami epopei narodowej „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

Do zobaczenia! 

Skip to content