„Twoje zdrowie – Nasza sprawa!”

We wtorek 26 kwietnia uczniowie klas sportowych wzięli udział w spotkaniu w ramach kampanii społecznej „Twoje zdrowie – Nasza sprawa!”. Głównym organizatorem tej akcji jest Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, a jej celem wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi. Uczniowie na godzinnym spotkaniu mieli okazję porozmawiać o stresie z terapeutami ze ŚCPiE oraz piłkarzami ręcznymi Łomży Vive Kielce.

Była to bardzo ciekawa rozmowa, podczas której profesjonaliści opowiadali o radzeniu sobie z presją, czyli codziennością w zawodzie sportowca. Poruszono również kwestie możliwości szukania przez młodzież pomocy i wsparcia w przypadku, gdy pojawią się bardziej rozbudowane problemy.

Skip to content