Szkolny Dzień Czystego Powietrza

Dnia 14 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta w Kielcach . Konkurs „ Szkolny Dzień Czystego Powietrza”  polegał na przeprowadzeniu przez placówkę szkolną kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zanieczyszczeń powietrza.

Tematyka akcji skupiona  była na problemie zanieczyszczenia powietrza przez mieszkańców miasta. Celem akcji było podkreślenie potrzeby podniesienia świadomości społecznej oraz promowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym mieście.

Polska zajmuje  czołowe miejsce pośród najbardziej zanieczyszczonych państw Europy.Przyczyna  tkwi w niskiej emisji, czyli zanieczyszczeniach wydobywających się z kominów domów i spalin samochodowych. Edukacja dotycząca tego problemu jest bardzo istotna, dlatego w naszej szkole podjęte zostały następujące akcje:

  1. Konkurs wewnątrzszkolny dla klas 4-8 polegający na wykonaniu wybranego zadana:

–  Co robić, a czego unikać w trosce o czyste powietrze- plakat informacyjny, format A3 lub A4, technika dowolna.

–  Jak zmniejszyć wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie- ulotka z poradami (ulotka składana z ilustracjami i informacjami).

  •  Gazetka tematyczna dotycząca szkodliwości smogu znajdująca się przy wejściu do szkoły.
  •  Ulotki  dla rodziców i społeczności lokalnej informujące o szkodliwości  spalania odpadów    w domowych paleniskach i ich negatywnym wpływie na środowisko.
  • Lekcje edukacyjna dla ucznów : filmy, prezentacje,karty pracy, kolorowanki.
  • Plakaty informacyjne i dekoracjedotyczące tematu  w pracowni biologicznej.

Powietrze to jeden z najważniejszych elementów naszego środowiska. Potrzebują go ludzie, rośliny     i zwierzęta. Jeżeli człowiek, który jest głównym producentem zanieczyszczeń nie rozpocznie walki z tym problemem, to niedługo może być za późno. Zrealizowany konkurs wpisuje się w plan działań dotyczący promocji zdrowia realizowany w naszej szkole.

Skip to content