ŚWIETLICOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY – „PRZYJACIELE PRZYRODY – MÓJ PUPIL W OBIEKTYWIE”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III Szkoły  Podstawowej nr 39 w Kielcach.

Organizatorzy:
Wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej 39 w Kielcach
Magdalena Osterczy, Dorota Mostowska, Anna Zelek,

Cele konkursu:

  • przedstawienie za pomocą fotografii pupili domowych w naturalnych sytuacjach,
  • wzbudzanie zainteresowania dzieci do fotografii,
  • prezentacja możliwości twórczych uczniów w dziedzinie fotografii.

Warunki uczestnictwa:

  • Każdy uczestnik przesyła na adres świetlicy szkolnej  1 do 2 zdjęć konkursowych.
  • Zdjęcia powinny przedstawiać zwierzęta domowe w naturalnie powstałej sytuacji.
  • Zdjęcia prosimy przesyłać do 6 czerwca 2020r na adres.

Zdjęcia będą opublikowane na stronie Świetlicy Szkolnej!

Zwycięzcy  zostaną nagrodzeni  po powrocie do szkoły 🙂

POWODZENIA!!!!