SPRZĄTANIE ŚWIATA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 21 – 30 WRZEŚNIA 2020

„Sprzątanie Świata”, to wspólna lekcja poszanowania środowiska.
Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko
.

HASŁO TEGOROCZNEJ AKCJI BRZMI:

 „Sprzątanie świata – Polska” = razem możemy więcej!!”
lokalna kampania propagująca segregowanie śmieci.

KLASY I-III

  • w sali– wychowawca przeprowadza pogadankę nt. konieczności segregacji śmieci ,
  • uczniowie wykonują kolorowankę J (załącznik)
  • na zewnątrz– pod opieką wychowawcy, uczniowie porządkują teren wokół szkoły (dowolna godzina i dzień między  21 a 30 września);

KLASY IV-VIII

  • na godzinie wychowawczej ( w miarę możliwości) uczniowie oglądają dwa filmiki na temat segregowania odpadów (wychowawcy wpisują temat godziny wychowawczej-  „Sprzątanie świata – Polska” = razem możemy więcej!”
  • uczniowie w grupach rozwiązują zadania (załącznik)

DODATKOWO!!!

Do 20 listopada odbywać się będzie zbiórka zużytych baterii i telefonów.

 Surowce należy przynosić bezpośrednio do organizatorów (A. Kwiecień, A. Pawelec)

Uczniowie, w zależności od ilości przyniesionych surowców,  mogą liczyć  na pozytywną uwagę, kupon szczęścia lub ocenę za aktywność J

Organizatorzy: A. Pawelec, A Kwiecień