ROBIMY TLEN DLA KIELC

Nasza Szkoła wzięła udział w projekcie „Robimy tlen dla Kielc”, który stanowi element akcji „Pszczoły w mieście”. Sadzenie drzew jest jednym z najprostszych i najbardziej opłacalnych sposobów zapobiegania zmianom klimatu. W ramach projektu posadzonych zostanie 100 000 sztuk drzew i krzewów różnych gatunków na terenie miasta Kielce.

Koordynator akcji Pan Krzysztof Antoszewski z Ligii Ochrony Przyrody wraz z uczniami i nauczycielem biologii posadził przed Naszą Szkołą DRZEWO TLENOWE , które pochłania 10 razy więcej dwutlenku węgla niż inne gatunki roślin, szybko rośnie, produkuje ogromne ilości tlenu i znakomicie dostosowuje się do warunków klimatycznych. Nasze Drzewo to początek Kieleckiej akcji, która przyczyni się do zwiększenia zadrzewienia w mieście, obniżając temperaturę, dając zacienienie, naturalną walkę ze smogiem a jednocześnie będzie służyło budowaniu zaplecza pokarmowego dla miejskich zapylaczy.