REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „ MOJA RODZINA”

1. Organizatorzy: Agnieszka Durma, Anna Figiel , Agnieszka Żelichowska

2. Cele konkursu;

– promowanie rodziny, wzmacnianie więzi uczuciowych i poczucia wspólnoty z najbliższymi członkami rodziny;
– pogłębianie świadomości dzieci o znaczeniu wartości rodziny w życiu człowieka;
– inspirowanie do aktywności twórczej;
– rozwijanie, wyobraźni i kreatywności.

3. Adresaci konkursu: uczniowie klas I-III
4. Zasady uczestnictwa:
– zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza/ rymowanki na temat swojej rodziny (tradycje, zwyczaje, wspólne zabawy itp.);
– kryterium oceny: samodzielność, zgodność z tematem, pomysł, poprawność językowa
  i ortograficzna;
– każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę!
-utwory powinny być stworzone samodzielnie i zawierać co najmniej 10 wersów;
– zgłoszenie w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór samodzielnie napisany i nigdzie wcześniej nie publikowany oraz  z wyrażeniem zgody na publikację nadesłanych prac.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac na szkolnej stronie internetowej.

6. Termin nadsyłania prac: 18 czerwca
7. Prace należy nadsyłać na email:
uczniowie klas 1 anna.figiel@sp39.kielce.eu

uczniowie klas 2 agnieszka.zelichowska@sp39.kielce.eu

uczniowie klas 3 agnieszka.durma@sp39.kielce.eu

Na zwycięzców czekają nagrody J Pióra w dłoń J Zapraszamy !!!

Skip to content