Ratujemy i uczymy ratować w klasach I c oraz I e

Dnia 13 stycznia w klasach I c oraz I e odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” współorganizowanych przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasza szkoła już drugi rok uczestniczy w  programie, który skierowany jest do klas I-III  szkół podstawowych.

Podczas zajęć uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, ale również ćwiczą podjęcie działań ratujących życie. Na zajęciach najmłodsi oswajają się z ważnym zagadnieniem udzielania pomocy oraz kształtują właściwe nawyki, aby pierwsza pomoc stała się dla nich czymś naturalnym. Na obecnych warsztatach rolę przewodników sprawowali uczniowe klasy II c, którzy w zeszłym roku zostali przeszkoleni i bardzo chętnie wspomogli młodszych kolegów i koleżanki.