QUIZ MITOLOGICZNY

Co roku w listopadzie biblioteka szkolna organizuje konkurs mitologiczny dla uczniów naszej szkoły. Niestety tym razem nie mogliśmy go zorganizować, dlatego dla miłośników mitologii greckiej przygotowaliśmy quiz.
Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy. Na końcu quizu znajdują się poprawne odpowiedzi.

PYTANIA:

1. Co to jest mitologia? ………………………………………………………………………………………………………….

2. Pierwsza para bogów to……………………………………………………………………………………………

3. Jak Uranos rozprawił się ze swym potomstwem?…………………………………………………………..

4. Podaj imiona rodziców Zeusa………………………………………………………………………………………………

5. Według mitologii greckiej “Świat powstał z…”? ……………………………………………………………

6. Uzupełnij tekst dotyczący mitu o Heraklesie:

Boginią, która nienawidziła Heraklesa była …………………………. . Zesłała na niego                               w dzieciństwie dwa …………………………., które pokonał. W napadzie szału Herakles zamordował ………………………… i musiał to odpokutować. Pierwszą pracą, którą miał wykonać było przyniesienie skóry z ………………………… Nemei. Gonił łanię ceryntyjską przez ………………. Miał oczyścić stajnię………………………, a z Krety przywieźć żywego …………………….. .

Herakles zdobył także pas Hippolity królowej ………………………..i pojmał ………………………… – stróża piekieł. Zginął za sprawą swojej żony ……………………………… .

7. Dlaczego Prometeusza nazywamy dobroczyńcą ludzi? ………………………………………………………

8. Z czym kojarzy wam się nazwa „Olimp”? …………………………………………………………………………..

9. Wyjaśnij znaczenie poniższych związków frazeologicznych:

a) Miecz Damoklesa- ……………………………………………………………………………………………………………..

b) Pięta Achillesa- ………………………………………………………………………………………………………………

c) Syzyfowa praca- ………………………………………………………………………………………………………………

d) Męki Tantala- ………………………………………………………………………………………………………………

e) Stajnia Augiasza- ………………………………………………………………………………………………………………

f) Węzeł gordyjski- ………………………………………………………………………………………………………………

10. Połącz liniami w pary bogów z przypisywanymi im zwierzętami, przedmiotami:

a) Hera                                    1) kaduceusz

b) Atena                                  2) piorun

c) Hermes                               3) cytra

d) Zeus                                    4) trójząb

e) Apollo                                 5) sowa

f) Posejdon                             6) paw

11. O kim opowiada następujący fragment „ Mitologii” J. Parandowskiego?

a) „Uniesiony zachwytem nad potęgą wynalazku, zapomniał o przestrogach ojca i coraz wzbijał się w błękitne przestworza. Pod wpływem żaru słonecznego wosk stopniał i pióra jedno po drugim, zaczęły opadać”…………………………………………………………………………………..

b) „Oto jestem! Widzę, żeście mi pozostali wierni. A oto blizna pamiętacie tę ranę zadaną przed laty kłem dzika?” ………………………………………………………………………………………………….

c) „Władco nieba i ziemi, myślę, że już czas pomóc ludziom, ulżyć ich ciężkiej doli.” …………………………………………………………………………………….

d) „Wielki mistrzu! Chcę, żebyś zaprojektował i wybudował labirynt o krętych,

wielopoziomowych korytarzach.” …………………………………………………………………………………………..

12. Do podanych postaci dopisz imiona ich dzieci

a) Demeter – ………………………………………………………………………………………………………………

b) Alkmena – ………………………………………………………………………………………………………………

c) Kronos – ……………………………………………………………………………………………………………

d) Penelopa – ………………………………………………………………………………………………………………

13. Odpowiedz na pytania.

a) Co otworzyła Pandora ? …………………………………………………………………………………………………..

b) Czy Dedal najbardziej tęsknił za Spartą? …………………………………………………………………………..

c) Jak nazywano starożytną Grecję ? ……………………………………………………………………………………

d) Co robił Cerber ? ……………………………………………………………………………………………………………

e) Co się stało, gdy Parys porwał Helenę? …………………………………………………………………………

14. Połącz w pary:

  1. nektar                                                            A) Sturęcy
  2. Pegaz                                                             B) skrzydła
  3. Styks                                                              C) ambrozja
  4. Tartar                                                            D) Charon.

15.  Co oznacza słowo „odyseja”?

  1. walka,                                                            b) wędrówka,

      c)  zwycięstwo,                                                     d) tęsknota.

ODPOWIEDZI :

Zadanie 1. Zbiór mitów.

Zadanie 2. Uranos i Gaja.

Zadanie 3. Strącił je w czeluście Tartaru.

Zadanie 4. Kronos i Reja.

Zadanie 5. Z chaosu.

Zadanie 6. Hera, węże, żonę i dzieci, lwa, rok, Augiasza, byka, Amazonek,

Cerber, Dejaniry.

Zadanie 7. Narażając się na gniew Zeusa, wykradł ogień z Olimpu

i darował go ludziom.

Zadanie 8. Z górą, siedzibą bogów.

Zadanie 9.

 a) grożące niebezpieczeństwo,

b) czuły, słaby punkt,

c) ciężka praca, bez efektu,

d) dręczące pragnienie,

e) wielki nieporządek,

f) sprawa trudna do rozwiązania.

Zadanie 10. A 6 , B 5, C 1, D 2, , E 3 F 4.

Zadanie 11.

a) o Ikarze.

b) o Odyseuszu.

c) o Prometeuszu.

d) o Minosie.

Zadanie 12.

 a) Kora.

b) Herakles.

c) Hades, Posejdon, Hera, Demeter, Hestia, Zeus.

d) Telemach.

Zadanie 13.

 a) Puszkę z nieszczęściami.

b) Za Atenami.

c) Helladą.

d) Pilnował wejścia do Hadesu.

e) Wybuchła wojna trojańska.

Zadanie 14  aC, bB, cD, dA

Zadanie 15 b

Skip to content