Projekty eTwinning w naszej szkole

Nasza szkoła bierze aktywny udział w międzynarodowych projektach eTwinning. W maju i czerwcu uczniowie uczestniczyli w 4 projektach, które miały na celu ćwiczenie umiejętności czytania i pisania w języku angielskim. Dzieci były bardzo zaangażowane i zainteresowane wszystkimi działaniami i czekały z niecierpliwością na listy i informacje od szkół partnerskich.

Żywy kontakt z językiem obcym pozwolił im podnieść znajomość słownictwa oraz dał większą pewność w posługiwaniu się nim. Zobaczyli również, że rówieśnicy z innych krajów są bardzo do nich podobni po względem zainteresowań czy  znajomości języka angielskiego.

A teraz któtkie podumowanie naszych projektów:

Super animals – Super zwierzęta

Kraje biorące udział w projekcie: Polska, Hiszpania, Turcja, Słowenia.

Klasa 1a, uczestnicząca w tym projekcie, miała za zadanie napisać opis super zwierzątka w języku angielskim a następnie wymienić się tymi opisami ze szkołą partnerską i narysować według ich opisów wymyślone stworzenia. Naszą szkołą partnerską była szkoła ze Słowenii.

English penpals – Przyjaciele korespondencyjni

Kraje biorące udział w projekcie: Turcja, Hiszpania, Rumunia, Irlandia, Polska. Chętni uczniowie klasy 5a wymieniali się listami z uczniami ze szkołą partnerską z Rumunii. Tematami poruszanymi w listach była rodzina, zainteresowania, szkoła, ulubiony sport.

Postcard exchange – Wymiana pocztówek

Kraje biorące udział w projekcie: Polska, Hiszpania. Klasa 3b wzięła udział w wymianie pocztówek ze szkołą partnerską. Uczniowie tworzyli własnoręcznie kartki i pisali o sobie i swoich zainteresowaniach.

Children’s Day Handmade Cards – Ręcznie robione kartki z okazji Dnia Dziecka

Kraje biorące udział w projekcie: Turcja, Mołdawia, Rumunia, Polska, Litwa, Bułgaria. Grupa 2 klasy 4a wzięła udział w projekcie wymiany własnoręcznie robionych kartek z okazji Dnia Dziecka. Nasi uczniowie otrzymali pięknie kartki i życzenia od naszej szkoły partnerskiej z Rumunii.

Wszystkie prace naszych uczniów były umieszczane na platformie Twinspace.

Koordynatorem projektów eTwinning w naszej szkole jest nauczycielka języka angielskiego p. Justyna Stochmal.

Zapraszamy do udziału w kolejnych projektach w następnym roku szkolnym!

Skip to content