PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W SP39

Pierwszy Dzień Wiosny zwykle kojarzy się z Dniem Wagarowicza.
W naszej szkole wcale nie musisz uciekać z lekcji, aby zapewnić sobie lepsze atrakcje!
Serdecznie zachęcamy wszystkie klasy wraz z Wychowawcami i Nauczycielami
do wzięcia udziału w zajęciach kulinarnych w ramach I edycji MASTER CHEF WIOSNA NA TALERZU!

  1. Cele:

-rozwijanie uzdolnień twórczych,

-doskonalenie umiejętności kulinarnych,

-wykazanie się znajomością przygotowania smacznych wiosennych przystawek,

-popularyzacja i promowanie stylu zdrowego odżywiania się,

-zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych,

-rozpowszechnianie idei współzawodnictwa,

-aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym.

 

  1. Warunki uczestnictwa:

a)konkurs kulinarny jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach,

b)chęć uczestnictwa musi zadeklarować Wychowawca klasy, który zgłasza swoich podopiecznych do udziału w szkolnym programie kulinarnym,

c)każda klasa dodatkowo wybiera jednego Nauczyciela, który wraz z Wychowawcą będzie wspomagał zespół oraz czuwał nad przygotowaniem wiosennych przysmaków,

d)zapisów należy dokonać u p. Anny Mazurkiewicz (nauczyciel języka polskiego)
w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15.03.2019r. (piątek),

e)uczestnicy są zobowiązani do zadbania (we własnym zakresie) o niezbędne wyposażenie sal konkursowych (produkty żywnościowe, potrzebne narzędzia – noże, tarki, widelce itp., jednorazowe naczynia, serwetki, worki na śmieci itd.).

 

  1. Kryteria oceny:

-organizacja stanowiska pracy,

-zróżnicowanie w kwestii doboru produktów,

-szeroki wachlarz kulinarnych propozycji  (wiosenne kanapki, sałatki, koktajle owocowe, itp.),

-oryginalna forma prezentacji przygotowanych przysmaków,

-ocena organoleptyczna, m.in. smak, zapach prezentowanych przekąsek,

-umiejętność współpracy w zespole klasowym.

 

  1. Organizacja Pierwszego Dnia Wiosny (dn. 21.03.2019r. – czwartek):

Klasy zgłoszone do udziału w konkursie realizują 3 pierwsze godziny lekcyjne, po czym spotykają się w salach, do których zostały przypisane podczas zgłoszenia chęci uczestnictwa przez Wychowawcę.

W salach konkursowych:

10:40-11:00 – organizacja stanowiska pracy przy udziale Wychowawcy i Nauczyciela,

11:00-12:30 – przygotowanie wiosennych przekąsek,

12:30-12:50 – uporządkowanie miejsca pracy, prezentacja przysmaków,

około 13:00 – degustacja i ocena pracy zespołów przez Komisję Konkursową.

 

Prezentacja przygotowanych przekąsek i ocena pracy odbędzie się w salach konkursowych. Uprzejmie prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na przybycie Jury.

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO (SMACZNEGO) UDZIAŁU!