OPŁATY ZA OBIADY WE WRZEŚNIU

dni obiadowych 14 x 3,90 =  54,60 zł

Wpłaty należy dokonać na konto szkoły

02 1050 1461 1000 0090 3132 5443

od 6 do 10 września 2021r
podając imię, nazwisko, klasę, miesiąc za który jest wpłata.

Skip to content