OPŁATY ZA OBIADY WE WRZEŚNIU

Obiady będą wydawane od 12.09.2022r po wcześniejszym uzupełnieniu załącznika nr 1 do pobrania z portierni

dni obiadowych 15 x 4,50 zł = 67,50 zł

Od 01 do  09 września 2022r należy dokonać wpłaty na konto szkoły
02 1050 1461 1000 0090 3132 5443
podając: imię, nazwisko, klasę, miesiąc za który jest wpłata.

Skip to content