Opłaty za obiady w styczniu

dni obiadowych 6 x 3,90zł = 23,40 zł

Wpłaty należy dokonać na konto szkoły

02 1050 1461 1000 0090 3132 5443

od 5 do  12 stycznia 2022r
podając: imię, nazwisko, klasę, miesiąc za który jest wpłata.

Skip to content