OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „ENGLISH SPECIAL DAYS”

Nasza szkoła przestąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego z języka angielskiego „English Special Days”, który jest skierowany  do klas I-III.

W tym roku szkolnym wszystkie klasy drugie wezmą udział w tym przedsięwzięciu a koordynatorem będzie nauczyciel języka angielskiego p. Justyna Stochmal.

Głównym celem projektu jest budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim oraz poszerzenie słownictwa poprzez wprowadzenie na zajęciach scenariuszy zajęć ,,dni nietypowych”. Zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie minimum 8 lekcji, podczas których będzie poruszać tematykę wybranych ,,special days”.

Skip to content