Ogłoszenie

Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy na rok szkolny 2020/2021 należy składać w świetlicy do 22 czerwca 2020r.
Karty dostępne są w świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Menu rodzica”.