Obiady we wrześniu

dni obiadowych 13 x 3,90 = 50,70 zł Wpłaty należy dokonać na konto szkoły: 02 1050 1461 1000 0090 3132 5443 podając imię , nazwisko, klasa, miesiąc za który jest wpłata do 09.09.2020r.

UWAGA!!! Warunkiem korzystania z obiadów jest wypełnienie Załącznika nr 1. do pobrania ze strony szkoły i dostarczenie wypełnionego do sekretariatu.