„Nawigacja w każdą pogodę”

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do realizacji projektu profilaktycznego „Nawigacja w każdą pogodę”. Celem przedsięwzięcia była  poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym).

W obecnym roku szkolnym program został zrealizowany w trzech klasach 6. Zadania związane z inicjatywą obejmowały trzy etapy: wstępne badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli; przeprowadzenie zajęć profilaktycznych na wybranych lekcjach wychowawczych; badania ankietowe podsumowujące projekt wśród młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

Zajęcia profilaktyczne opierały się  na 10 wskazówkach:

  1. Akceptuj swoje uczucia.
  2. Panuj nad tym, co robisz.
  3. Bądź czujny / bądź czujna.
  4. Odpuść sobie i innym.
  5. Odkrywaj źródła wsparcia.
  6. Patrz daleko.
  7. Szukaj tego, co dobre.
  8. Buduj z tego, co masz.
  9. Wyjdź naprzeciw.
  10. Hartuj się.

Na lekcjach nauczyciele omawiali wspólnie z uczniami poszczególne wskazówki, ponadto uczestnicy mieli możliwość porozmawiać na temat nurtujących ich problemów, swoich zainteresowań, sposobów postępowania w różnych sytuacjach.

Zajęcia były prowadzone przez  nauczycieli współorganizujący kształcenie w porozumieniu z wychowawcami klas.

Projekt został zakończony w kwietniu. Po weryfikacji podjętych działań przez Zespół Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej  nasza placówka otrzymała certyfikat potwierdzający udział w inicjatywie oraz spełnienie wymaganych warunków.

Skip to content