Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Już po raz kolejny, najmłodsi uczniowie z Naszej szkoły biorą udział w pięknym projekcie edukacyjnym, który kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie wśród dzieci. W tym roku celem projektu jest:

  • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
  • Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
  • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
  • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

Nad sprawną realizacją projektu czuwać będą wychowawcy z klas I-III.