Majowe święta: 1 maja obchodzimy Święto Pracy, 2 maja – Święto Flagi, a 3 maja rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

1 maja przypada Święto Pracy, obchodzone od ponad wieku w wielu krajach świata. Upamiętnia ono strajk robotników w Chicago z 1886 roku, który został brutalnie stłumiony przez policję.

Święto Pracy wprowadziła w 1889 roku na kongresie w Paryżu II Międzynarodówka Socjalistyczna. Pierwsze jego obchody w wielu krajach, w tym również na terenie Polski, odbyły się już w 1890 roku. Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, święto  1 maja było obchodzone bardzo uroczyście. Tego dnia odbywały się pochody, wiece i zgromadzenia. Tak uroczyste obchody praktycznie zanikły po upadku PRL. Obecnie w wielu krajach 1 maja jest po prostu dniem wolnym od pracy.

Pamiętajmy również, że 1 maja 2004 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce – zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Data święta flagi nie jest przypadkowa i ma swoje uzasadnienie historyczne. Jedno z nich to fakt, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, polscy żołnierze przyczynili się do zakończenia II wojny światowej oraz działań zbrojnych w Europie.

 Co oznacza biel i czerwień na polskiej fladze?

Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność państwową lub narodową. Polska flaga składa się z dwóch równych, poziomych pasów – białego i czerwonego. Oficjalnie została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Same barwy – biel i czerwień – już wcześniej były uznawane za narodowe. Jako jedne z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Biel symbolizowała „dobro i czystość dążeń narodu polskiego”, a czerwień „dostojność i majestat władców polskich”. W heraldyce biel jest symbolem czystości, lojalności, pokory i szlachetności. Czerwień oznacza miłość, dzielność, żarliwość i poświęcenie. Takie znaczenie mają kolory polskiej flagi.

3 maja w Polsce obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dokładnie 229 lat temu Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Uchwalono ją w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Koniec XVIII wieku przyniósł bowiem trzy rozbiory oraz utratę niepodległości na 123 lata.

Uchwalenie Konstytucji 3 maja to ważne wydarzenie w naszej historii.

Autorami Ustawy zasadniczej byli król Stanisław August PoniatowskiIgnacy Potocki iHugo Kołłątaj. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

Ustawa rządowa była zapisana w 11 artykułach i wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 maja znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich. 

Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, Konstytucja Majowa była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Dokument ten jest przede wszystkim odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Mimo rozbiorów Polski, pamięć o drugiej w dziejach świata konstytucji narodowej, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Rocznice jej uchwalenia były zawsze upamiętniane przez znajdującą się pod zaborami polską ludność.

Konstytucji 3 Maja 1791 roku położyła fundamenty pod nowoczesne prawodawstwo polskie. Druga konstytucja w świecie – po amerykańskiej – a pierwsza w Europie powinna być dla nas tytułem do chluby i lekcją patriotyzmu.