Lekcja biblioteczna w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

Dnia 25.11.2019 roku klasy Va i Vb odwiedziły Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza. Podczas lekcji bibliotecznej uczniowie mieli okazję zobaczyć inny rodzaj biblioteki, dużo większej niż szkolna. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, udostępnia ponad  300 tysięcy książek.

Uczniowie zapoznali się z zasadami wypożyczania oraz wyszukiwania interesujących ich pozycji. Odwiedzili wszystkie działy biblioteki takie jak: wypożyczalnię, czytelnię, mediatekę, oraz dział zbiorów zabytkowych i regionalnych. Oglądali rękopisy, starodruki, dawne dokumenty życia społecznego Kielc i regionu świętokrzyskiego a także mikrofilmy kieleckich gazet z przełomu XIX i XX wieku. Na koniec lekcji uczniowie dostali pamiątkowe zakładki oraz zaproszenie do odwiedzania biblioteki.