LEKCJA BIBLIOTECZNA I C

Dnia 28.03.2017r. uczniowie klasy Ic uczestniczyli w lekcji bibliotecznej na temat: „Polscy Laureaci Nagrody Nobla”.  Uczniowie dowiedzieli się co to jest nagroda Nobla i kto jest jej inicjatorem. Ponadto poznali polskich noblistów, ich życiorysy, twórczość, oraz dziedziny za które otrzymali nagrodę. Utrwalali wiedzę poprzez wyszukiwanie potrzebnych informacji w encyklopediach oraz słownikach. Podsumowaniem zajęć była krzyżówka na temat noblistów.